Kişisel Veriler

Veri Sorumlusu

Başar Altan Mühendislik, kişisel verilerinizi yasalara uygun olarak işleyen veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Müşterilerimizin kişisel verileri, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmet taleplerinin işlenmesi ve takibi,
 • Fatura kesimi,
 • Talep edilen hizmetin sunulması ve teslimi,
 • Müşteri memnuniyeti anketleri,
 • İletişim faaliyetleri,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Toplanan Kişisel Veriler

Başar Altan Mühendislik, müşterilerimizden aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • İsim, soyisim,
 • Adres, e-posta adresi, telefon numarası,
 • Fatura bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Başar Altan Mühendislik, müşteri taleplerinin işlenmesi için gerekli olan süre boyunca kişisel verileri saklayacaktır. Yasal yükümlülükler nedeniyle, müşteri verileri, yasal saklama süreleri boyunca saklanabilir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Başar Altan Mühendislik, müşteri verilerinin güvenliği için uygun teknik ve idari önlemler alacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Hakları

Müşterilerimiz, kişisel verileri hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesi veya tamamlanması,
 • Kişisel verilerinin işlenmesinin gereksiz olması durumunda silinmesi veya yok edilmesi,
 • Kişisel verilerinin işlenmesine karşı itiraz etme.
Değişiklikler

Bu aydınlatma metni zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen aydınlatma metni, Başar Altan Mühendislik web sitesinde yayınlanacaktır.

İletişim

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ayrıca, Başar Altan Mühendislik'in kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara ve mevzuatlara uyduğunu ve tüm veri işleme süreçlerinde şeffaf, dürüst ve etik bir yaklaşım benimsediğini vurgulamak isteriz.